top of page

Osobní mapy

Takto mapy fungují:

Na této stránce můžete nalézt osobní mapy. Vybrali jsme zde 51 vzpomínek, které jsme do mapy zakreslili podle příslušných kategorií. Pokud kurzor podržíte na jednotlivých bodech na mapě, objeví se fotografie místa s příslušným textem. Zde se můžete seznámit s pamětnickými vzpomínkami skrývajícími se za těmito místy, nebo se dočtete o samotných částech ghetta.

Pro bližší informace o tom, jak mapy fungují, se podívejte na video vedle textu.

Kategorie:

V mapách jsme vytvořili sedm různých kategorií, které jsme zvolili jako výchozí body, na jejichž základě mapujeme vzpomínky přeživších. Kategorie naleznete v boční legendě. Některé ze vzpomínek obsahují všech sedm zahrnutých kategorií, ovšem jiné se o nich nezmiňují, případně uvádějí pouze ‚ubikaci‘ nebo ‚obávané místo‘ apod.

Pro bližší vysvětlení jednotlivých kategorií se můžete podívat pod záložku ‚Metodický přístup‘, kterou naleznete na titulní stránce webu.

Legenda.png
bottom of page