top of page

Individuelle kort

Sådan virker kortene:

Under denne side finder du de individuelle kort. Her har vi taget 51 erindringer og kortlagt dem ud fra bestemte kategorier. Når du holder musen henover et punkt på kortet, vil der komme et billede og en tekst op. Du kan både læse om personen bag erindringen og de steder i ghettoen som personen erindrer.

Se videoen ved siden af for mere information og en gennemgang af, hvordan kortene virker. 

Kategorierne: 

Til kortene har vi lavet syv forskellige kategorier, som vi har taget udgangspunkt i og kortlagt ud fra de overlevendes erindringer. Kategorierne kan du se på billedet til højre. Ikke alle personer har alle kategorier i deres kort. Dette skyldes, at nogle af erindringerne ikke har berettet om noget indenfor alle kategorier. Nogle kort har fx kun bopæl og/eller frygtet sted - mens andre kort indeholder alle syv kategorier. 

For yderligere forklaring på kategorierne, kan du kigge i projektets metode. Denne finder du på hjemmesidens forside.  

De danke jøder i Theresiensadt. Disse kategorier kan du finde på hjemmesiden interaktive kort. Både i de individuelle kort og fælleskortene.
bottom of page