top of page

Persondatabehandling

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar person kan identificeres, direkte eller indirekte, ved at referere til en identifikator såsom navn, identifikationsnummer, adressedata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, som er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 

  • Indsamling af personlige oplysninger af dig, som gør brug af vores hjemmeside:

    • Vi indsamler ikke personlige oplysning om dig som bruger af hjemmesiden.

 

Hvad er personfølsomme data?

Personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.  

 

Brugen og behandlingen af personfølsomme data af nulevende personer i interaktive kort:

Vores interaktive kort på hjemmesiden indeholder personfølsomme oplysninger om nulevende personer og personer, som er døde indenfor de sidste 10 år. Vores brug af personligfølsomme oplysninger stammer udelukkende fra i forvejen offentligt tilgængeligt materiale, hvor de nulevende personer og de personer, som er døde indenfor de sidste 10 år, har accepteret udgivelse og offentlig fremstilling af disse. Med andre ord har vi udelukkende brugt materiale, som i forvejen er offentligt tilgængeligt igennem bøger, artikler, tv-dokumentarer og videointerviews. Der stammer ingen personfølsomme data fra ikke i forvejen offentliggjort materiale af nulevende personer eller personer, som er døde inden for de seneste 10 år, pr. ovenstående dato.

Er du i tvivl om, hvilke materialer dine data er taget fra, henviser vi til undersiden ’Litteraturlisten’. Du finder den i menuen under ’Mere’ --> ’Litteraturliste’.

I forbindelse med projektets udgivelse den 19. september 2018 har vi udsendt og indhentet en samtykkeerklæring fra de nulevende personer om brugen af deres oplysninger på vores hjemmeside.

Vil du have rettet, opdateret eller fjernet dine personfølsomme oplysninger, bedes du kontakte redaktionen via mailen danishjewsintheresienstadt@outlook.com , hvorefter de personfølsomme oplysningerne vil være rettet, opdateret eller fjernet fra hjemmesiden inden for 72 timer, efter mailen er blevet modtaget.

Vi overfører ingen personfølsomme eller personlige data til samarbejdspartnere i tredjepartslande. Skulle dette ændre sig, kan dette ikke ske før du har accepteret overførelsen.

Hjemmesiden skal ses som et projekt hørende under foreningen Netværk for Nazisme- og Holocauststudier. Foreningens kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden www.nnhs.dk

bottom of page